Здесь нашел интересный обзор

Маҷаллаи илмии «Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ» дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст. Шаҳодатномаи №037/МҶ-97 аз 17 январи соли 2018.

 

 

   
© Сафарализода Худжамурод Куддуси (ответственный редактор и дизайнер сайта)